Semmi sem rombolja az ember testét, mint a tartós tétlenség...